Region wise pass Percentage for Class X

Region wise pass Percentage for Class x
Sl. NoRegion2013201420152016201720182019202020212022Variation with KVS Average 2021
1Agra99.8899.9799.8199.1199.7296.5899.7799.0810096.03-3.97
2Ahmedabad99.8699.6798.6699.5199.5994.2699.1799.1910093.81-6.19
3Bangalore10010099.7599.9499.9899.299.9299.5910099-1
4Bhopal99.9199.4499.8599.8910095.1399.2799.1310093.16-6.84
5Bhubaneshwar99.9799.9599.4499.6899.8296.9799.6499.7410099.43-0.57
6Chandigarh99.9499.7399.4699.2899.9295.999.7499.3410097.72-2.28
7Chennai99.9599.9899.6199.9399.8998.3699.7899.6710097.66-2.34
8Dehradun99.799.4799.3297.7799.7396.8799.5399.810097.91-2.09
9Delhi99.9199.8699.5899.5899.8397.0299.7999.3899.9997.07-2.92
10Ernakulam10010099.9899.6610099.8499.9899.8210099.74-0.26
11Gurgaon99.9299.4798.989999.6996.5799.8599.5710095.75-4.25
12Guwahati99.8399.999.9499.2299.9392.5699.0399.1410097.5-2.5
13Hyderabad10099.7299.8399.510096.3299.9399.9810099.88-0.12
14Jabalpur99.8799.4999.297.3799.7895.2499.2698.6910091.48-8.52
15Jaipur99.9799.4299.9399.4499.9896.8499.6799.4110098.62-1.38
16Jammu99.8299.9199.6799.999.9596.9199.6198.7610099.08-0.92
17Kolkata99.9199.6299.0495.7498.9493.7799.4199.5510096.84-3.16
18Lucknow99.8499.1899.2597.599.993.7799.2698.2710093.43-6.57
19Mumbai99.799.898.1399.1799.6596.2498.9498.4710092.86-7.14
20Patna99.7499.7998.6297.8198.6998.9498.9898.8710097.95-2.05
21Raipur10098.5699.3898.4499.4598.9899.6198.4510096.4-3.6
22Ranchi99.9299.5199.2297.6399.9692.6998.8598.810095.6-4.4
23Silchar99.9399.9499.1598.3499.5995.1599.3999.7810098.07-1.93
24Tinsukia10099.6298.7798.9399.2685.3196.698.7799.9996.22-3.77
25Varanasi99.9499.2699.8199.2299.8295.0999.1798.9810095.03-4.97
26KVS(HQ)10010097.310010010010010010091.4-8.6