CPIO & Appellate of Regional offices of KVS

PIO & Appellate of Regional offices of KVS
Sr.No. Region Name of the CPIO Appellate Authority
1 Agra Sh.Krishan Kumar, AO Sh.Chandra Shekhar Azad, DC
2 Ahmedabad Sh. Krishna Gopal Sharma, SO Smt Shruti Bhargava, DC
3 Bangalore Sh. B. Lingaraj Readdy, AO Sh. Sirimala Sambanna, DC
4 Bhopal Sh. Aditya Sharma, SO Sh. Somit Shrivastav, DC
5 Bhubaneswar Sh.Dinesh Kumar Sharma, AO Sh. Shiharan Bose, DC
6 Chandigarh T. Brahmanandan, AC Sh. P. Deva Kumar, DC
7 Chennai Mr Rajumon Daniel, FO Ms. T. Rukmani I/C DC
8 Dehradun Ms Sukriti Raiwani, AC Ms. Minaxi Jain DC
9 Delhi Sh. Pravin Kumar, AO Sh. Nagendra Goyal, DC
10 ErnaKulam Ms. Shalini Pruthi, AC Sh. R. Senthil Kumar, DC
11 Gurgaon Sh.Shashi Kant Sharma, AO Sh. S. S. Chauhan, DC
12 Guwahati Sh. Kanu Das, AO Sh. Varun Mitra, DC
13 Hyderabad Ms. J.S.V. Lakshmi, AC Sh. Kavuttan Saseendran, DC
14 Jabalpur Sh Dharmender Kumar, AO Sh. Tajuddin Shaik, DC
15 Jaipur Sh. Digg Raj Meena, AC Sh.Banna Lal Moradia, DC
16 Jammu Sh. T.R. Chaudhary, AC Dr. D. Manjunath, DC
17 Kolkata Sh.P.C.Mohapatra, AC Ms.Chandana Mandal, DC
18 Lucknow Smt. Preeti Saxena, AC Sh. D.K.Dwivedi, DC
19 Mumbai Sh. Sajeev Goswami, AO Ms.Sona Seth, DC
20 Patna Sh. A.K. Mishra, AC Sh. Y Arun Kumar, DC
21 Raipur Sh. M. Babu, AO Sh. Vinod Kumar, DC
22 Ranchi Sh. D. V. Ramakrishna, AC Sh. Dakeshwer Prasad Patel, DC
23 Silchar Sh. P I Thangaraja, AC Sh. Varun Mitra, IC ( DC)
24 Tinsukia Sh. Abhishek Sharma, AO Sh. S V Joglekar, IC (DC)
25 Varanasi Ms. Neelam Pal, SO Sh.D. Manivanam, DC
26 Gwalior, ZIET Sh.Tarun Prakash Sharma, TA, PGT(Geo.) Sh.Anurag Yadav, Director
27 Mumbai, ZIET Ms. Pushpa Verma, TA, ZIET Ms. Shahida Parveen, Director
28 Mysore, ZIET Sh. Kalusivalingam, TA, PGT(Maths) Sh.Srimala Sambhana, Director
29 Chandigarh ZIET Sh.Sanjay Chauhan, TA, PGT(Eng.) Sh. Mukesh Kumar, Director
30 Bhubaneswar ZIET Sh.A.K. Gupta, TA PGT(Chem.) Ms.P.B.S. Usha, Director