CPIO & Appellate of Regional offices of KVS

PIO & Appellate of Regional offices of KVS
Sr.No. Region Name of the CPIO Appellate Authority
1 Agra Sh.Krishan Kumar P, AO Sh.Chandra Shekhar Azad, DC
2 Ahmedabad Sh. Krishna Gopal Sharma, SO Smt Shruti Bhargava, DC
3 Bangalore Sh. K.N. Sheshagiri Rao, AO Sh. Sirimala Sambanna, DC
4 Bhopal Sh. Aditya Sharma, SO Sh. Somit Shrivastav, DC
5 Bhubaneswar Sh.Dinesh Kumar Sharma, AO Sh. Shiharan Bose, DC
6 Chandigarh Sh. T. Brahmanandan, AC IC ( DC)
7 Chennai Mr. P.I.T. Raja, AC Ms. T. Rukmani I/C DC
8 Dehradun Ms Sukriti Raiwani, AC Ms. Minaxi Jain DC
9 Delhi Sh. Pravin Kumar, AO Sh. Nagendra Goyal, DC
10 ErnaKulam Ms. Shalini Pruthi, AC Sh. R. Senthil Kumar, DC
11 Gurgaon Sh.Rakesh Dhyani, AO Sh. S. S. Chauhan, DC
12 Guwahati Sh. Venkateshwar Prasad B., AC Sh. Varun Mitra, DC
13 Hyderabad Sh.M. Rajeshwara Rao, AC Sh. Kavuttan Saseendran, DC
14 Jabalpur Sh Dharmender Kumar, AO Sh. Tajuddin Shaik, DC
15 Jaipur Sh. Digg Raj Meena, AC Sh.Banna Lal Moradia, DC
16 Jammu Sh. T.R. Chaudhary, AC Dr. D. Manjunath, DC
17 Kolkata Mr. Sanjib Sinha, AC IC ( DC)
18 Lucknow Smt. Preeti Saxena, AC Sh. D.K.Dwivedi, DC
19 Mumbai Sh. Sajeev Goswami, AO Ms.Sona Seth, DC
20 Patna Sh. A.K. Mishra, AC Sh. Y Arun Kumar, DC
21 Raipur Sh. Suresh Singh, I/C AO Sh. Vinod Kumar, DC
22 Ranchi Sh. D. V. Ramakrishna, AC Sh. Dakeshwer Prasad Patel, DC
23 Silchar Sh. C.H. Prasada Rao, AC IC ( DC)
24 Tinsukia Sh. Abhishek Sharma, AO Sh. S V Joglekar, IC (DC)
25 Varanasi Sh. B. dayal, AC Sh.D. Manivanam, DC
26 Gwalior, ZIET Sh.Tarun Prakash Sharma, TA, PGT(Geo.) Sh.Anurag Yadav, Director
27 Mumbai, ZIET Ms. Pushpa Verma, TA, ZIET Ms. Shahida Parveen, Director
28 Mysore, ZIET Sh. Kalusivalingam, TA, PGT(Maths) IC, Director
29 Chandigarh ZIET Sh.Sanjay Chauhan, TA, PGT(Eng.) Sh. Mukesh Kumar, Director
30 Bhubaneswar ZIET Sh.A.K. Gupta, TA PGT(Chem.) Ms.P.B.S. Usha, Director